Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

chodznapiwo
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viairmelin irmelin
chodznapiwo
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
chodznapiwo
5668 caa2 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viairmelin irmelin
chodznapiwo
9946 65e1
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin
chodznapiwo

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viairmelin irmelin
3959 db83
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
chodznapiwo
Dziennik pokładowy: Kolejny dzień - Pusto - Czuje się jeszcze większym chujem niż kiedykolwiek się czułem a może się już nie czuje wcale
Reposted frompanmrok panmrok viairmelin irmelin
chodznapiwo
chodznapiwo
3782 cbe5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
chodznapiwo
1581 bf48 500
chodznapiwo
1582 a91b
Reposted fromproof proof viairmelin irmelin
chodznapiwo
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viamsofall msofall
chodznapiwo
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
chodznapiwo
2023 499c 500
Reposted fromSardion Sardion viairmelin irmelin
chodznapiwo
3953 36f4
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
chodznapiwo
9358 0831 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
chodznapiwo
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
chodznapiwo
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viairmelin irmelin
chodznapiwo
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
chodznapiwo
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...