Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

chodznapiwo
1416 0e99 500
hmmm
Reposted fromsouvlaki souvlaki
chodznapiwo
Reposted fromFlau Flau
chodznapiwo
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viairmelin irmelin

July 16 2017

1818 e100 500
Reposted fromrorygon-z rorygon-z
1556 1852
Reposted fromsexypretty sexypretty viairmelin irmelin

July 12 2017

chodznapiwo
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatout tout
chodznapiwo
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vialikek likek
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning vialikek likek
chodznapiwo
3310 f18b 500
Reposted fromMate156 Mate156 viapodprzykrywka podprzykrywka
chodznapiwo
chodznapiwo
7982 b6cc 500
Reposted fromCorruptgirl Corruptgirl
chodznapiwo
Szczęście dla mężczyzny to świadomość, że kiedy wieczorem wraca do domu, jakaś kobieta nasłuchuje jego kroków.
— Clark Gable
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

July 11 2017

chodznapiwo
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin
chodznapiwo
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viamsofall msofall
5128 139c 500
chodznapiwo
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viairmelin irmelin
chodznapiwo
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
chodznapiwo
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
4709 bc69
Reposted fromgirlafraid girlafraid viairmelin irmelin
chodznapiwo
7299 a87c 500
Reposted fromkoprobo koprobo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl