Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

3871 a45f
chodznapiwo
5479 326e
Reposted frompaulinac26 paulinac26
chodznapiwo
8203 a04e
Reposted frommiststueck miststueck
chodznapiwo
3607 7884
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
chodznapiwo
3798 e689 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
chodznapiwo
Nikt nie może sprawić byś poczuł się gorszy bez Twojego przyzwolenia.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
chodznapiwo
 Obecnie mam mniej wiary w siebie niż kiedykolwiek w życiu. Jest to zupełnie nieznośna sytuacja. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted fromlovvie lovvie
chodznapiwo
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaunmadebeds unmadebeds
chodznapiwo

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromoutoflove outoflove viaunmadebeds unmadebeds
chodznapiwo
4595 859d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaunmadebeds unmadebeds

March 06 2017

chodznapiwo
7002 ea32 500
Reposted frommsofall msofall
chodznapiwo
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
chodznapiwo
0143 cfa8
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaunmadebeds unmadebeds
chodznapiwo
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viaunmadebeds unmadebeds
chodznapiwo
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaunmadebeds unmadebeds
chodznapiwo
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viaunmadebeds unmadebeds
chodznapiwo
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viaunmadebeds unmadebeds
chodznapiwo
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamsofall msofall
chodznapiwo
Reposted fromoll oll viamsofall msofall
chodznapiwo
1479 ce66
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viamsofall msofall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl